donderdag, 13 mei 2021

Privacybeleid | RGV Ruurlo

A+ R A-

Dit is de privacyverklaring van Ruurlose Gymnastiek Vereniging gevestigd te Ruurlo, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40102333, hierna te noemen: 'de Vereniging'.

 

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

 

Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
Uitvoeren va de lidmaatschapsovereen-komst.
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankgegevens
 • Lesgroep
Uitvoering van de overeenkomst Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. NVT
Administratie
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Nationaliteit
 • Geslacht
 • Bankgegevens
 • Betaalgegevens
 • Wedstrijdniveau
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 3 maanden daarna. Daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.
 • KNGU (gymbond)
 • Loonadministratie
 • Accountant
 • Belastingdient
Versturen digitale berichten, waaronder wedstrijdinformatie, activiteiten.
 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
Uitvoering van de overeenkomst  Zolang als men aangemeld is.
 • E-marketingtools
Versturen van berichten aan derden over wedstrijden (aanmelding, wedstrijdinformatie, uitslagen)
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
Toestemming  Zolang als men aangemeld is.
 • KNGU
 • Andere verenigingen
Wedstrijdverslagen en foto’s van wedstrijden op (sociale) media.
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Wedstrijdniveau
 • Foto van persoon
Toestemming  Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.
 • Leden van sociale media-groepen
 • Openbaar op RGV site
 • Openbaar in krant en diens website
Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis. 
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
Toestemming  Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.  NVT

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

 

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

 

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten, denk aan Sponsorkliks. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen. 

 

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

 

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens: 

Verantwoordelijke: Erna Boekelder

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Telefoonnummer: 0573 - 452893

 

Klacht over de verwerking van persoonsgegevens 

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

RGV Sponsorclicks

Sponsor

Locatie sporthal

Sporthal ‘t Rikkenhage

Fürstenauerstraat 1
7261 PE Ruurlo

T. (0)573 452179

Locatie gymzaal

Gymzaal

Schoolstraat 9
7261GH Ruurlo

Ledenadministratie

Erna Boekelder

Hondsdraf 1
7261 JV  Ruurlo

T. (0)573 452893
E. ledenadm.rgv@gmail.com

 

Secretariaat

Renske Ruiterkamp

Ruurloseweg 41
7251 LA Vorden

T. (0)575 554336
E. secretaris.rgv@gmail.com